Postępowanie habilitacyjne dr inż. Magdalena Regel-Rosocka

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej zakończyła postępowanie
dla nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej
dr inż. Magdalenie Regel-Rosockiej (decyzja BCK-V-L-6198-16 z dnia 05.02.2016).
W dniu 5.07.2016 nadała stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk ścisłych, w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna.