Postępowanie habilitacyjne dr inż. Kasylda Milczewska

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej zakończyła postępowanie
dla nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej
dr inż. Kasyldzie Milczewskiej (decyzja BCK-V-L-6533-16 z dnia 25.03.2016).
W dniu 27.09.2016 nadała stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk ścisłych, w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna.