Postępowanie habilitacyjne dr inż. Katarzyna Staszak