Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzata Osińska

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej wszczęła postępowanie
dla nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej
dr Małgorzacie Osińskiej (decyzja BCK-V-L-6126/17 z dnia 16.02.2017).