Dlaczego warto studiować na WTCh?

   
wtch

Wydział Technologii Chemicznej

   

Politechniki Poznańskiej

PP

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej
ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań


   
wtch wtch

Dlaczego warto wybrać Wydział Technologii Chemicznej?

wtch
   

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra naukowa

Profesorowie
Profesorowie uczelni
Doktorzy habilitowani
Doktorzy
Kadra

wtch

   

W nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i laboratoryjnych

wtch wtch wtch

Co studiować aby pracować w przemyśle chemicznym?
 

Technologia Chemiczna

Kierunek został stworzony z myślą o osobach, które pragną stanowić pomost między chemikami i inżynierami, łącząc ich umiejętności oraz interdyscyplinarne spojrzenie na procesy przemysłowe. Kierunek ten realizowany jest także w języku angielskim (Chemical Technology).

Studenci doskonalą swoje umiejętności w zakresie projektowania nowych oraz unowocześnianiu istniejących instalacji do prowadzenia  procesów technologicznych. Inżynieria Chemiczna i Procesowa


Technologie Ochrony Środowiska

Studia  pozwalają na bliższe poznanie sposobów kontroli procesów przemysłowych w kontekście ochrony środowiska

Kierunek przygotowuje studentów do sprawnego poruszania się na styku inżynierii, technologii i nauk farmaceutycznych Inżynieria Farmaceutyczna


Erasmus+

W czasie studiów studenci mogą skorzystać z programów umożliwiających odbycie staży krajowych i zagranicznych oraz realizacji studiów na uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+ i działalności stowarzyszenia IAESTE.

Życie studenckie
 

Pełen dostęp do informacji


wtch
wtch

Domy studenckie


wtch
wtch

Stołówka studencka


wtch
wtch

Centrum sportu z nowoczesną halą sportową


wtch
wtch

Dla zaangażowanych
 

   

Koła naukowe na WTCh

Bioinicjatywa

Koło Naukowe Technologii i Inżynierii Chemicznej

PUT Chemistry   

W czym uczestniczą

wtch wtch wtch
wtch wtch wtch

Pobierz informator