Projekty dydaktyczne

Projekty dydaktyczne realizowane na Wydziale Technologii Chemicznej.


Projekt POWER Inżynierowie na staż! Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie NanoBioTech Inżynier Technologii Chemicznej - innowacyjność i doświadczenie