Stypendia

W Uczelni obowiązują jednolite dokumenty dla wszystkich wydziałów, zatwierdzone przez Prorektora ds. Kształcenia i podane do wiadomości na stronie put.poznan.pl

Informację odnośnie stypendiów

Stypendia
2020/2021