Konferencje

Wydział Technologii Chemicznej bierze czynny udział w organizowaniu konferencji naukowych. Poniżej znajdują się zarówno organizowane jak i ukończone konferencje.