Szkoła doktorska

Ważniejsze informacje i dokumenty odnośnie studiów doktoranckich

Przedstawiciel dyscypliny "nauki chemiczne" w Radzie Naukowej Szkoły Doktorskiej PP
prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska

e-mail: krystyna.prochaska@put.poznan.pl

 

Więcej informacji o Szkole Doktorskiej jest na stronie.

 

 

 Przewodniczący Wydziałowego Samorządu Doktorantów:

mgr inż. Damian Kaczmarek

damian.rom.kaczmarek@doctorate.put.poznan.pl 

 

 

 

 członek samorządu

mgr inż. Agnieszka Bachar

mgr inż. Daria Czuryszkiewicz

 

 

Dokumenty PhD School