Współpraca ze szkołami

Wydział Technologii Chemicznej sprawuje patronaty nad następującymi szkołami:

I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu


X Liceum Ogólnokształcące im. Przemysła II w Poznaniu


Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu


Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Błogosławionej Piątki Poznańskiej