publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Daniela Kopca

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Daniela Kopca
na temat: „Wpływ modernizacji oczyszczalni ścieków na efektywność
usuwania niejonowych związków powierzchniowo czynnych
na przykładzie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Błoniu”

odbędzie się w dniu 1 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz.12:00
w sali 101, I piętro Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej,
ul. Berdychowo 4 w Poznaniu.