Postępowanie habilitacyjne dr inż. Katarzyny Materna

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej zakończyła postępowanie
dla nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej
dr inż. Katarzynie Materna. (decyzja BCK-V-L-7891/15 z dnia 25.05.2015).
W dniu 12.01.2016 nadała stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk ścisłych, w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna.