Postępowanie habilitacyjne dr Andrzeja Skrzypczaka

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej zakończyła postępowanie
dla nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej
dr Andrzejowi Skrzypczakowi. (decyzja BCK-V-L-8055/15 z dnia 05.11.2015).
W dniu 26.01.2016 nadała stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk ścisłych, w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna.