Postępowanie habilitacyjne dr inż. Krzysztof Kierzek