Postępowanie habilitacyjne dr inż. Marcin Janczarek