Postępowanie habilitacyjne dr inż. Agnieszka Marcinkowska