Ogłoszenia

Ogłoszenia związanie z nauczaniem zdalnym na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

List do studentów
18/03/2021
List do studentów
16/02/2021

eKursy - szkolenie wprowadzające dla studentów
04/10/2020

Zasady pracy w laboratoriach
01/10/2020

Instrukcje - pomoc w pracy zdalnej
30/09/2020

List Pani Dziekan do studentów
28/09/2020

Jak rozpocząć korzystanie z Moodle
24/04/2020

Zajęcia zdalne dla studentów WTCh
20/03/2020

Funkcjonowanie dziekanatu
18/03/2020

Ogłoszenia ogólnouczelniane związanie ze stanem trwającej pandemii wirusa SARS-CoV 2

Aktualności
Politechnika Poznańska