Erasmus +

Politechnika Poznańska prowadzi program wymiany studenckiej Erasmus+. Szczegóły na stronie PUT.

Erasmus +
put.poznan.pl

Wydziałowym koordynatorem programu jest dr hab. inż. Magdalena Regel-Rosocka, prof. PP.