Instrukcje

Poniżej znajdują się instrukcje dla studentów wydziału technologii chemicznej

Instrukcja użytkowania systemu eStudent2
Instrukcja użytkowania systemu eKursy
Instrukcja związane z obsługą pracy zdalnej
instrukcje.put.poznan.pl