dr hab. inż. Marek OCHOWIAK, prof. PP

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Zakład Inżynierii i Aparatury Chemicznej

Kontakt:

 • tel.: +48 61 665 27 89
 • email: marek.ochowiak@put.poznan.pl
 • gabinet: 5, hala A-22

ORCID:

Etapy rozwoju naukowego:

 • 1998 - magister inżynier na Wydziale Technologii Chemicznej PP, kierunek Technologia Chemiczna, specjalność Chemiczne Źródła Prądu,
 • 2002 - doktor nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej na Wydziale Technologii Chemicznej PP,
 • 2014 - habilitacja w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej.

Zainteresowania naukowe:

 • Pierwszy obszar badawczy związany jest z jedno- i dwufazowym rozpylaniem cieczy oraz rozpylaniem przy użyciu nebulizatorów. Zaprojektowanie rozpylacza/nebulizatora wiąże się z przemyśleniem, naszkicowaniem i wybraniem konkretnej jego konstrukcji, przy czym należy pamiętać o liczbie dostępnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz mnogości wymiarów i parametrów operacyjnych, które możemy zmieniać celem uzyskania pożądanego sprayu. Zazwyczaj pojawiają się również pewne ograniczenia tj. główne wymiary rozpylacza, czy ciśnienie lub natężenie przepływu cieczy, czy też typ rozpylanej cieczy i jej właściwości reologiczne. Na proces projektowania składa się kilka etapów, podczas których należy mieć na uwadze, że projektowanie jest procesem twórczym, najczęściej z wieloma rozwiązaniami, które wynikają z ograniczeń procesowych oraz ze stopni swobody w doborze niektórych wielkości. Niekiedy poprawnie przeprowadzone obliczenia projektowe mogą zakończyć się niepełnym sukcesem, gdyż nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, przykładowo rozkład średnic kropel w sprayu, czyli określenie liczby i średnic wszystkich kropel. Ograniczenia mogą wynikać również z możliwości produkcyjnych oraz dokładności wykonania rozpylacza,
 • Drugim obszarem badawczym jest separacja układów ciało stałe-ciecz realizowane w osadnikach. W badaniach skupiamy się na osadnikach wykorzystujących zjawisko ruchu wirowego. Osadniki wirowe to aparaty o bardzo prostej budowie pozwalające na sprawne oczyszczanie wody z zanieczyszczeń stałych przy zastosowaniu odpowiedniej do oczekiwanych rezultatów wartości natężenia przepływu oczyszczanej cieczy. Przeprowadza się odpowiednie modyfikacje tych aparatów, które w porównaniu do standardowego osadnika wirowego wykazują wyższą sprawność oczyszczania,
 • Prace poświęcone procesom odpylania oraz metodom usuwania zanieczyszczeń z powietrza i gazów odlotowych wykorzystującym mechanizmy fizyczne stanowią trzeci obszar badań. Rozwiązania konstrukcyjne aparatury wykorzystywanej do odpylania oraz efekt prowadzonych badań dotyczących modernizacji klasycznego filtra komorowego. W celu intensyfikacji procesu wykorzystuje się zjawisko ruchu wirowego. Poprzez zmianę konstrukcji urządzenia odpylającego można nie tylko zwiększyć sprawność procesu odpylania, ale i sterować jego parametrami pracy przy wykorzystaniu zespołu podstawowych zjawisk fizycznych.

Prowadzone zajęcia:

  Wykłady/projekty/laboratoria:
 • Elementy Automatyki i Pomiary w Technologii Chemicznej,
 • Automatyka i Miernictwo Przemysłowe,
 • Inżynieria Procesów Ochrony Środowiska,
 • Procesy oczyszczania,
 • Grafika Inżynierska,
 • AutoCad.

Dodatkowe informacje:

 • Kierownik Zakładu Inżynierii i Aparatury Chemicznej,
 • Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich,
 • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dyscypliny: inżynieria chemiczna i inżynieria środowiska,
 • Członek Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej.

Współpraca naukowa:

 • Sumy State University, Sumy, Ukraine,
 • Technical University of Kosice, Slovakia,
 • Politechnika Warszawska,
 • Politechnika Opolska,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Opolski,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Uniwersytet Zielonogórski,
 • ADOB S.A., Poznań,
 • Haba RL Sp. z o.o., Grodzisk Wlkp,
 • Poltech Trading Sp. z o.o., Ostrów Wlkp,
 • Terravita Sp. z o.o., Poznań,
 • Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Poznań.

Publikacje:

 • Ochowiak M., Krupińska A., Włodarczak S., Matuszak M., Markowska M., Janczarek M., Szulc T., (2020). The two-phase conical swirl atomizers: aerosol characteristics, Energies, 13(13), 3416, s. 1-15.
 • Czernek K., Ochowiak M., Włodarczak S., (20202). Effect of rheological properties of aqueous solution of Na-CMC on spray angle for conical pressure-swirl atomizers, Energies 2020, 13(23), 6309, s. 1-14.
 • Markowska M., Ochowiak M., Włodarczak S., Matuszak M., (2020). The modified primary swirl sedimentation tanks in waste liquids treatment plant: liquid viscosity effect. Archives of Environmental Protection, 46(3), s. 42-48.
 • Sobiech Ł., Grzanka M., Skrzypczak G., Idziak R., Włodarczak S., Ochowiak M., (2020). Efect of Adjuvants and pH Adjuster on the Efficacy of Sulcotrione Herbicide, Agronomy, 10, 530, s. 1-12.
 • Pavlenko I., Liaposhchenko O., Sklabinskyi V., Storozhenko V., Mikhajlovskiy Y., Ochowiak M., Ivanov V., Pitel J., Starynskyi O., Włodarczak S., Krupińska A., Markowska M., (2020). Identification of the interfacial surface in separation of two-phase multicomponent systems, Processes, 8(3):306, s. 1-12.
 • Pavlenko I., Liaposhchenko O., Ochowiak M., Olszewski R., Demianenko M., Starynskyi O., Ivanov V., Yanovych V., Włodarczak S., Doligalski M., (2020). Three-dimensional mathematical model of the liquid film downflow on a vertical surface, Energies, 13(8):1938, s. 1-15.
 • Vakal V., Pavlenko I., Vakal S., Hurets L., Ochowiak M. (2020), Mathematical modeling of nutrient release from capsulated fertilizers, Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 64(4), s. 562-568.
 • Ochowiak M., Kasperkowiak A., Doligalski M., Sosnowski T.R., Matuszak M., Włodarczak S., Markowska M., Krupińska A., Jabłczyńska K. (2019), The thermostated medical jet nebulizer: aerosol characteristics, International Journal of Pharmaceutics, 567, 118475.
 • Ochowiak M., Włodarczak S., Pavlenko I., Janecki D., Krupińska A., Markowska M. (2019), Study on interfacial surface in modified spray tower, Processes 7, 532, s. 1-11.
 • Khovanskyi S., Pavlenko I., Pitel J., Mizakova J., Ochowiak M., Grechka I. (2019). Solving the coupled aerodynamic and thermal problem for modeling the air distribution devices with perforated plates, Energies. 12(18), 3488, s. 1-16.
Przejdź do SIN