dr hab. inż. Szymon WOZIWODZKI

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Zakład Inżynierii i Aparatury Chemicznej

Kontakt:

 • tel.: +48 61 665 21 47
 • email: szymon.woziwodzki@put.poznan.pl
 • gabinet: 11, hala A-22

ORCID:

Etapy rozwoju naukowego:

 • 1994-1999 – mgr inż., Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, specjalność: Technologia polimerów, „Badanie procesu mieszania dla układu mieszadeł na wspólnym wale",
 • 19.12.2003 doktor nauk technicznych w zakresie technologia chemiczna, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, „Badanie złożonych układów technologicznych w mieszalnikach smykłych”,
 • 17.12.2017 doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna i procesowa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, „Mieszanie nieustalone – analiza i wybrane zastosowania”.

Zainteresowania naukowe:

 • Mieszanie mechaniczne,
 • Reologia,
 • Projektowanie aparatury procesowej,
 • Symulacje procesowe (Aveva Simulation Platform),
 • Procesy oczyszczania gazów i cieczy,
 • Regulatory przepływu,
 • Przemysł 4.0,
 • Cyfrowy bliźniak (digital twin).

Prowadzone zajęcia:

  Wykłady:
 • Procesy Oczyszczania Gazów i Cieczy,
 • Applied Rheology,
 • Aparatura Przemysłu Farmaceutycznego,
 • Aparatura Procesowa,
 • Aparatura Przemysłu Chemicznego.
 • Ćwiczenia rachunkowe:
 • Aparatura Procesowa.
 • Zajęcia laboratoryjne:
 • Applied Rheology,
 • Reologia Techniczna.
 • Projekty:
 • Komputerowe Wspomaganie Projektowania,
 • Aparatura Przemysłu Farmaceutycznego,
 • Aparatura Procesowa,
 • Aparatura Przemysłu Chemicznego.

Dodatkowe informacje:

 • Energies, MDPI, Guest Editor of Special Issue "Multiphase Flows",
 • Wydziałowa Rada Programowa dla kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa, przewodniczący,
 • Wydziałowa Komisja do Oceny Nauczycieli Akademickich, członek,
 • Rada Wydziału Technologii Chemicznej,
 • Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne, Wydział Technologii Chemicznej,
 • Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej, członek.

Współpraca naukowa:

 • Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny,
 • Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii.

Publikacje:

 • Pavlenko I., Sklabinskyi V., Doligalski M., Ochowiak M., Mrugalski M., Liaposhchenko O., Skydanenko M., Ivanov V., Włodarczak S., Woziwodzki S., Kruszelnicka I., Ginter-Kramarczyk D., Olszewski R., Michałek B., 2020, The Mathematical Model for the Secondary Breakup of Dropping Liquid, Energies, 13, s. 6078.
 • Dobrołowicz P., Ośkiewicz I., Woziwodzki S., 2020, Application of Plant Design System on the Example of the ABE separation, in: Ochowiak M., Woziwodzki S., Mitkowski P, Doligalski M., Practical Aspects of Chemical Engineering Selected Contributions from PAIC 2019, s. 37-46, Springer.
 • Woziwodzki S., Ośkiewicz I., 2019, Process Data Modelling–New Challenges for Education of Chemical Engineers. W: Ochowiak M., Woziwodzki S., Doligalski M., Mitkowski P.T. (red.), Practical Aspects of Chemical Engineering, Seria: Lecture Notes on Multidisciplinary Industrial Engineering (s. 453-465), Springer.
 • Woziwodzki S., 2017, Mieszanie nieustalone – analiza i wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań
 • Mitkowski P, Woziwodzki S., Jabłoński G., 2016, Komputerowe wspomaganie projektowania obiektów przemysłowych. Nowy obszar w kształceniu inżynierów w Polsce, Przemysł Chemiczny, 95,1, 8-11.
 • Woziwodzki S., 2014, Mixing of viscous Newtonian fluids in a vessel equipped with steady and unsteady rotating dual-turbine impellers, Chemical Engineering Research and Design, 92(3), 435-446
 • Ochowiak M., Broniarz-Press L., Woziwodzki S., 2014, Reverse-lens technique in process visualization, Chemical Engineering & Technology, 37(3), 505-510.
 • Woziwodzki, S.: Turbulent forward-reverse mixing characteristics in vessel with multiple-turbine impellers, Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 88 (2013), 483-490.
 • Woziwodzki S.: Unsteady Mixing Characteristics in a Vessel with Forward-Reverse Rotating Impeller, Chemical Engineering & Technology 34 (2011), 767-774,
 • Woziwodzki S., Jędrzejczak Ł, 2011, Effect of eccentricity on laminar mixing in vessel stirred by double turbine impellers, Chemical Engineering Research and Design, 89, 2268-2278.
Przejdź do SIN