Karty ECTS

Karty ECTS obowiązujące na Wydziale Technologii Chemicznej w roku 2020/2021


Studia stacjonarne

Technologia Chemiczna
I stopień
Technologia Chemiczna
II stopień
Chemical Technology
I stopień

Inżynieria Chemiczna i Procesowa
I stopień
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
II stopień

Technologie Ochrony Środowiska
I stopień
Technologie Ochrony Środowiska
II stopień

Inżynieria Farmaceutyczna
I stopień


Studia niestacjonarne

Technologia Chemiczna
I stopień
Technologia Chemiczna
II stopień