Konsultacje

Poniżej w pliku znajduje się zestawienie terminów konsultacji osób prowadzących zajęcia na WTCh

Konsultacje pracowników
2020/2021