Dla kandydata

Wydział Technologii Chemicznej kształci obecnie na trzech poziomach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.