Plan zajęć [aktualizacja 14.05.2021]

Studia stacjonarne 2020/2021

Studia stacjonarne
lato 2020/2021

Aktualizacja 08.04.2021r.


Studia niestacjonarne 2020/2021

Studia niestacjonarne
lato 2020/2021

Aktualizacja 08.04.2021r.


Lista studentów - studia stacjonarne i niestacjonarne 2020/2021

Lista studentów
lato 2020/2021

Aktualizacja 14.05.2021r.


Wykaz sal dydaktycznych 2020/2021

Wykaz sal z obciążeniami
2020/2021

Aktualizacja 18.03.2021 r.


Zajęcia dodatkowe 2020/2021

Wychowanie fizyczne
2020/2021
Szkolenie biblioteczne
2020/2021
Podstawy gospodarki wodno-ściekowej
2020/2021