Programy studiów

Na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej odbywa się kształcenie studentów pierwszego stopnia (studia inżynierskie), drugiego stopnia (magisterskie) oraz trzeciego stopnia (szkoła doktorska). Poniżej umieszczone zostały programy studiów wraz z dokładnymi informacjami odnośnie efektów uczenia się, dokładnego planu studiów oraz kart ECTS.

I stopień kształcenia (studia inżynierskie)

           
StacjonarneNiestacjonarne
Chemical technology
2020/2021
Inżynieria chemiczna i procesowa
2020/2021
Technologie ochrony środowiska
2020/2021
Inżynieria farmaceutyczna
2020/2021
NOWOŚĆ!
Technologie obiegu zamkniętego
2021/2022

II stopień kształcenia (studia magisterskie)

           
StacjonarneNiestacjonarne
Inżynieria chemiczna i procesowa
2020/2021
Technologie ochrony środowiska
2020/2021

III stopień kształcenia (studia doktoranckie)

Studia doktoranckie
2020/2021

III stopień kształcenia (szkoła doktorska)

Szkoła doktorska
2020/2021