Skład Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne na kadencję 2020-2024

 1. prof. dr hab. inż. Ewa KACZOREK  Przewodnicząca dyscypliny
 2. dr hab. inż. Krzysztof ALEJSKI, prof. PP
 3. dr hab. inż. Sławomir BORYSIAK, prof. PP
 4. dr hab. inż. Łukasz CHRZANOWSKI, prof. PP
 5. dr hab. inż. Filip CIESIELCZYK, prof. PP
 6. dr hab. inż. Krzysztof FIC, prof. PP
 7. dr hab. Maciej GALIŃSKI, prof. PP
 8. dr hab. inż. Łukasz KLAPISZEWSKI, prof. PP
 9. dr hab. Piotr KRAWCZYK, prof. PP
 10. prof. dr hab. inż. Grzegorz LOTA
 11. dr hab. inż. Katarzyna MATERNA, prof. PP
 12. dr hab. inż. Grzegorz MILCZAREK, prof. PP
 13. prof. dr hab. inż. Grzegorz MUSIELAK
 14. dr hab. inż. Marek OCHOWIAK, prof. PP
 15. prof. dr hab. inż. Krystyna PROCHASKA
 16. dr hab. inż. Magdalena REGEL-ROSOCKA, prof. PP
 17. dr hab. inż. Jacek RÓŻAŃSKI, prof. PP
 18. dr hab. inż. Karolina WIESZCZYCKA, prof. PP
 19. dr hab. inż. Agnieszka ZGOŁA-GRZEŚKOWIAK, prof. PP
 20. dr hab. inż. Katarzyna BIELICKA-DASZKIEWICZ
 21. dr hab. inż. Magdalena FRAŃSKA
 22. dr hab. inż. Marcin JANCZAREK
 23. dr hab. inż. Bożena KARBOWSKA
 24. dr hab. inż. Arkadiusz KLOZIŃSKI
 25. dr hab. inż. Magdalena KRAWCZYK-CODA
 26. dr hab. inż. Agnieszka MARCINKOWSKA
 27. dr hab. inż. Kasylda MILCZEWSKA
 28. dr hab. inż. Michał NIEMCZAK
 29. dr hab. Małgorzata OSIŃSKA
 30. dr hab. inż. Dominik PAUKSZTA
 31. dr hab. inż. Sylwia RÓŻAŃSKA
 32. dr hab. inż. Katarzyna SIWIŃSKA-CIESIELCZYK
 33. dr hab. inż. Ewa STANISZ
 34. dr hab. inż. Katarzyna STASZAK
 35. dr hab. inż. Beata STRZEMIECKA
 36. dr hab. inż. Mariusz ŚLACHCIŃSKI
 37. dr hab. inż. Agnieszka ŚWIDERSKA-MOCEK
 38. dr hab. inż. Szymon WOZIWODZKI
 39. dr hab. inż. Bogdan WYRWAS
 40. dr hab. inż. Joanna ZEMBRZUSKA