Skład Rady Wydziału Technologii Chemicznej na kadencję 2020-2024

 1. prof. dr hab. inż. Ewa KACZOREK  Dziekan
 2. dr hab. inż. Filip CIESIELCZYK, prof. PP – Prodziekan ds. nauki
 3. dr hab. inż. Katarzyna MATERNA, prof. PP – Prodziekan ds. kształcenia
 4. dr hab. inż. Agnieszka ZGOŁA-GRZEŚKOWIAK, prof. PP – Prodziekan ds. studenckich
 5. dr hab. inż. Krzysztof ALEJSKI, prof. PP
 6. dr hab. inż. Sławomir BORYSIAK, prof. PP
 7. dr hab. inż. Krzysztof FIC, prof. PP
 8. dr hab. Maciej GALIŃSKI, prof. PP
 9. dr hab. inż. Łukasz KLAPISZEWSKI, prof. PP
 10. dr hab. Piotr KRAWCZYK, prof. PP
 11. prof. dr hab. inż. Grzegorz LOTA
 12. prof. dr hab. inż. Grzegorz MUSIELAK
 13. dr hab. inż. Marek OCHOWIAK, prof. PP
 14. prof. dr hab. inż. Krystyna PROCHASKA
 15. dr hab. inż. Magdalena REGEL-ROSOCKA, prof. PP
 16. dr hab. inż. Jacek RÓŻAŃSKI, prof. PP
 17. dr hab. Małgorzata OSIŃSKA
 18. dr hab. inż. Katarzyna STASZAK
 19. dr hab. inż. Beata STRZEMIECKA
 20. dr hab. inż. Mariusz ŚLACHCIŃSKI
 21. dr hab. inż. Agnieszka ŚWIDERSKA-MOCEK 
 22. dr hab. inż. Szymon WOZIWODZKI
 23. dr hab. inż. Bogdan WYRWAS
 24. dr hab. inż. Joanna ZEMBRZUSKA
 25. dr inż. Bartosz GURZĘDA
 26. dr inż. Piotr MITKOWSKI
 27. dr inż. Paula RATAJCZAK
 28. dr inż. Tomasz RĘBIŚ
 29. dr inż. Waldemar SZAFERSKI
 30. dr inż. Andrzej SZYMAŃSKI
 31. mgr Małgorzata KNAŚ
 32. dr Tomasz ŚLIWA
 33. mgr inż. Damian KACZMAREK
 34. inż. Agata CZARNECKA
 35. inż. Aleksandra CZERWIŃSKA
 36. inż. Marietta GRAJEWSKA
 37. inż. Bartosz KWAPISZ
 38. inż. Agata PAWLIK
 39. inż. Joanna RADOSZ
 40. Wiktoria STACHOWICZ