Ramowy program studiów I st.

Na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej odbywa się kształcenie studentów pierwszego stopnia (studia inżynierskie)na czterech kierunkach: Technologia Chemiczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Technologie Ochrony Środowiska oraz Inżynieria Farmaceutyczna (prowadzona wspólnie z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu). Poniżej umieszczone zostały ramowe programy studiów.

I stopień kształcenia (studia inżynierskie)

Technologia chemiczna
2020/2021
Inżynieria chemiczna i procesowa
2020/2021
Technologie ochrony środowiska
2020/2021
Inżynieria farmaceutyczna
2020/2021
NOWOŚĆ!
Technologie obiegu zamkniętego
2021/2022