Studia doktoranckie

Ważniejsze informacje i dokumenty odnośnie studiów doktoranckich

Regulaminy i uchwały studiów doktoranckich Regulamin w sprawie nadania stopnia doktora i wyróżniania rozpraw doktorskich
Zasady realizacji studiów doktoranckich
Karty ECTS Ramowy plan studiów
Stypendia doktoranckie i projakościowe Informacje o stypendium rektora
Rozliczenie roku akademickiego - czerwiec
Otwarcie przewodu i złożenie pracy
Załączniki: