Władze Wydziału na kadencję 2020-2024

Władze Wydziału


Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej

prof. dr hab. inż. Ewa KACZOREK

ewa.kaczorek@put.poznan.pl

tel.: 61 665 26 01

Konsultacje: poniedziałek 1500 - 1600Prodziekan ds. Nauki

dr hab. inż. Filip CIESIELCZYK, prof. PP

filip.ciesielczyk@put.poznan.pl

tel.: 61 665 36 26

Konsultacje: poniedziałek 1300 - 1500


Prodziekan ds. Kształcenia

dr hab. inż. Katarzyna MATERNA, prof. PP

katarzyna.materna@put.poznan.pl

tel.: 61 665 36 84

Konsultacje: środa 1330 - 1530


Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. inż. Agnieszka ZGOŁA-GRZEŚKOWIAK, prof. PP

agnieszka.zgola-grzeskowiak@put.poznan.pl

tel.: 61 665 20 33

Konsultacje: poniedziałek 800 - 900, 1700 - 1800


Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej


Dyrektor Instytutu

dr hab. Maciej GALIŃSKI, prof. PP


maciej.galinski@put.poznan.pl

tel.: 61 665 23 10


Z-ca Dyrektora

dr hab. Piotr KRAWCZYK, prof. PP

piotr.krawczyk@put.poznan.pl

tel.: 61 665 36 55


Kierownicy zakładów


Zakład Chemii Fizycznej

prof. dr hab. Andrzej LEWANDOWSKI


andrzej.lewandowski@put.poznan.pl

tel.: 61 665 23 09


Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej

dr hab. inż. Mariusz ŚLACHCIŃSKI

mariusz.slachcinski@put.poznan.pl

tel.: 61 665 23 14


Zakład Elektrochemii Stosowanej

prof. dr hab. Elżbieta FRĄCKOWIAK

elzbieta.frackowiak@put.poznan.pl

tel.: 61 665 36 32


Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej


Dyrektor Instytutu

dr hab. inż. Krzysztof ALEJSKI, prof. PP


krzysztof.alejski@put.poznan.pl

tel.: 61 665 37 83


Z-ca Dyrektora

dr hab. inż. Jacek RÓŻAŃSKI

jacek.rozanski@put.poznan.pl

tel.: 61 665 21 47


Kierownicy zakładów


Zakład Chemii Organicznej

prof. dr hab. inż. Adam VOELKEL


adam.voelkel@put.poznan.pl

tel.: 61 665 36 87


Zakład Inżynierii i Aparatury Chemicznej

dr hab. inż. Marek OCHOWIAK, prof. PP

marek.ochowiak@put.poznan.pl

tel.: 61 665 27 89


Zakład Inżynierii Procesowej

dr hab. inż. Grzegorz MUSIELAK, prof. PP

grzegorz.musielak@put.poznan.pl

tel.: 61 665 36 22


Zakład Polimerów

dr hab. inż. Sławomir BORYSIAK, prof. PP

slawomir.borysiak@put.poznan.pl

tel.: 61 665 35 49


Zakład Technologii Chemicznej

prof. dr hab. inż. Teofil JESIONOWSKI

teofil.jesionowski@put.poznan.pl

tel.: 61 665 37 20


Administracja


Kierownik Administracyjny Wydziału

dr Tomasz ŚLIWA


tomasz.sliwa@put.poznan.pl

tel.: 61 665 26 03


mgr Martyna GROBELNA

martyna.grobelna@put.poznan.pl

tel.: 61 665 23 51


mgr inż. Irena HEIMRATH

irena.heimrath@put.poznan.pl

tel.: 61 665 23 52


mgr inż. Daria MAGNUS-WINIARSKA

daria.magnus-winiarska@put.poznan.pl

tel.: 61 665 23 52