Zespół ds. eLearningu w kadencji 2020/2024

Wydział Technologii Chemicznej w dobie pandemii wirusa SARS-CoV 2 dysponuje zespołem odpowiedzialnym za sprawne przeprowadzanie zajęć zdalnych dla studentów. Powołani także zostali koordynatorzy dla poszczególnych zakładów, by dalej usprawnić proces przekazywania wiedzy w tych ciężkich czasach

 

Przewodniczący:
dr inż. Piotr MITKOWSKI
 
Członkowie:
dr inż. Łukasz ŁAWNICZAK
dr inż. Maciej STASZAK


Zakład chemii fizycznej:
dr inż. Dawid KASPRZAK
 
Zakład chemii ogólnej i analitycznej:
dr hab. inż. Joanna ZEMBRZUSKA
dr inż. Emilia KONOWAŁ
 
Zakład elektrochemii stosowanej:
mgr inż. Przemysław GALEK
 
Zakład chemii organicznej:
dr hab inż. Kasylda MILCZEWSKA
 
Zakład inżynierii i aparatury chemicznej:
mgr inż. Andżelika KRUPIŃSKA
 
Zakład inżynierii procesowej:
dr inż. Maciej STASZAK
 
Zakład polimerów:
dr inż. Aleksandra GRZĄBKA-ZASADZIŃSKA
 
Zakład technologii chemicznej:
dr hab inż. Katarzyna STASZAK