Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Skład Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w kadencji 2020/2024

Przewodniczący:
dr hab. inż. Grzegorz MUSIELAK, prof. PP
 
Z-ca przewodniczącego:
dr hab. inż. Sylwia RÓŻAŃSKA
 
Sekretarz:
dr inż. Łukasz ŁAWNICZAK
 
Członkowie:
dr hab. inż. Katarzyna MATERNA, prof. PP
dr hab. inż. Bogdan WYRWAS
dr inż. Anna SYGUDA
mgr inż. Daria ZIELIŃSKA, doktorantka
inż. Aleksandra PIASECKA, studentka


Aktualne podsumowanie ankiet dotyczących praktyk oraz dydaktyki:

Średnia wydziałowa oceny zajęć dydaktycznych WTCh Struktura ocen            
Ankiety praktyk
2020
Ankiety praktyk
2015-2020

Ankiety
dydaktyczne

Powołanie składu zespołu w kadencji 2020/2024